Co poutě přináší a pro koho jsou vhodné...

Komu jsou doprovázené poutě určeny?

Pro všechny, kdo chtějí ve svém životě něco změnit či se pustit do něčeho nového.
Doprovázené poutě jsou vhodné pro každého, kdo nechce a nepotřebuje klasickou terapii, ale
- potřebuje si ujasnit momentální životní situaci
- nachází se v nějakém zlomovém období (ukončení projektu, profesní směr, osobní krize, nemoc, změny v rodině…)
- hledá svůj osobní dar, své poslání
- stojí na životní křižovatce
- prochází vnitřní vyhořením
- chce pracovat na svém osobním růstu

Metoda doprovázené pouti vychází z poznání, že každý člověk je jedinečným expertem na svůj životní příběh a díky empatickému přístupu a nadhledu nezávislého průvodce dokáže objevit svůj osobní zdroj, z kterého může dále čerpat. Průvodce je někdo, kdo vnímá souvislosti, poslouchá mezi řádky, sleduje synchronicitu okolní krajiny, spojuje pomyslné body klientova života do smysluplné křivky a předkládá ji k nahlédnutí z nové perspektivy.