Ivana Kmochová

Baví mě skládat jednotlivosti příběhů do smysluplného celku. Prožíváme právě jízdu na vlně nebo pád do údolí? Co nese takový pád za lekci? A je to vůbec pád? Podívejme se na vše z jiného úhlu pohledu, pojďme na tom zkusit vyrůst. Můj život velmi silně ovlivňují výjimeční (handicapovaní) lidé, díky nimž si uvědomuji i své výjimečnosti. Proto vidím smysl i ve společných poutích.

...

tel: 736 442 694, mail: ivana@kruhcentrum.cz

www.kruhcentrum.cz


Ivo Musil

...

tel: 603 413 199,  mail: samani@volny.cz

www.samani.cz

Ivo Tříska

...

tel: 777 329 413,  mail: ivo.triska@centrum.cz

.


Jan František Bím

Jsem celoživotní tulák a cestovatel. V roce 2005 jsem poprvé vyrazil na svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela. Toto putování ze mne udělalo poutníka. Od roku 2009 se putování stalo mým povoláním. Doprovázím druhé na jejich cestách krajinami vnějšími i vnitřními. Hodně naslouchám klientovi a ještě více přítomnému okamžiku a krajině, ve které se právě nacházíme.

...

tel: 604 255 370,  mail: jan.bim@janbim.cz

www.janbim.cz

Janek Sedlář

Jsem otcem úžasné RODiny, také manžel, fotograf a psychoterapeut-poutník, co s radostí žije to, co si vytvoří. Před několika lety, těsně po mém osobním přeRODu jsem znovuobjevil svou původní a přiroZENou lásku ke kRAJině. Přijde mi, že čím víc znám svou RODnou krajinu, tím více žiju v souladu se sebou. S radostí doprovázím lidi na cestách kam potřebují. Věřím tomu, že každý z nás má plno DARů.

...

tel: 736 222 188, mail: info@doprovazenapout.cz

www.doprovazenapout.cz


Jirka Veselý

S potěšením jsem průvodce Tvojí ♥ krajinou, tulák vlastní cestou, nadšenec permakultury, vědomého tvoření, celostního pohledu a jednoDUCHého zdravého životního přístupu. Rád propojuji všemožné ve stylu „vše souvisí se vším, nic není náhoda a všichni jsme součástí Jednoty“.

...

tel: 603 771 167,  mail: jirka@veselyjirka.cz

www.veselyjirka.cz

Lucie Luňáčková

Jsem manželka, dcera, vnučka, starší sestra, nepokrevní dvojče, kamarádka a mnoho dalšího. Pouť je pro mě hlavně neopakovatelným lidským setkáním. Pokaždé jiným. Ukázala mi sílu sdílení skrz slova, ale ještě víc skrz ticho. Putuji od roku 2012 a s každou další poutí se víc nořím do krajiny vnější a vnitřní a objevuji sílu laskavosti a jednoduchosti. Velmi mě zajímá mezigenerační spolupráce.

...

tel: 602 322 533,  mail: lucie@lucielunackova.cz

www.lucielunackova.cz


Marie Procházková

Jsem člověk, kterému poutě otevřely nejen oči, ale i srdce, kterému pomohly ze tmy na světlo a v neposlední řadě naučily nechat loďku svého bytí vést intuicí proudem osudu. Nesnažit se vůlí plout proti proudu nebo dřít se na mělčině, proto vykročme společně ke Světlu.

...

tel: 604 436 414, mail: marie-prochazkova@post.cz

marieprochazkova.webnode.cz

Pavel Lufinka

Kořeny mé troufalosti vůbec někomu zrcadlit jsou natuty již ve hvězdách. Štír s Ascendentem v Panně podle západní astrologie a podle té východní Had. Tedy empatie, analýza a trpělivost. Jsou to požehnané, ale dost nebezpečné dary. Učím se s nimi nakládat každý den pro radost svoji i Vesmíru.

...

tel: 724 282 000,  mail: pavel.lufinka@centrum.cz

www.poutjakozrcadlo.cz


Petr Hirsch

Putuji již od r. 2010, kdy jsem pěšky vyrazil z domova do Santiaga de Compostela. Zastavil jsem se až po 5,5 letech a více než 23 tis. Km v nohou, kdy jsem ukončil pokus o pěší obejití světa. Po této zkušenosti jsem pochopil, že více platný budu, když pomohu, byť jedinému člověku v jeho odhodlání vydat se na jeho vlastní cestu.  Nabízím tak individuální i skupinové provázení nebo organizaci jakékoliv pěší cesty.

...

tel: 601 206 849,  mail: upoutnika@gmail.com

www.pout.eu

Soňa Mužíková

Jsem především  člověk a tak i vnímám druhé, po té žena nebo muž, pak věřící nebo nevěřící, pak křesťan či muslim, pak Čech nebo Rus. Toto pořadí nezaměňuji. Těším se na každého, který si chce se mnou si vyjít. Život mě baví, i když bolí. Bez bolesti život a krása není. Někdy je hodně těžké být s bolestí sám. Konec řečí, vyrazíme.

...

tel: 775 588 259,  mail: jsmekreativni@seznam.cz

sonamuzikova.blogspot.cz


Taťána Sajdok

"Víš, že praktikuješ Zenový Budhismus?" řekl mi jednoho dne jeden muž. Zajímavý postřeh. Asi to bude tím, že se nechávám vést srdcem, a že ponižování člověka člověkem a násilí jsou mi odporné. Věřím, že pro mnohé mohu být potřebnou a ozdravující inspirací.

...

tel: 606 369 506, mail: tatao@tatao.cz

www.tatao.cz